1 styczeń 2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II"

Spółdzielnia socjalna „PROSPOŁECZNA" oraz oraz Fundacja Ekspert – Kujawy” wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizują projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuoczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuoczych, których trwałośd zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Zabrze w województwie śląskim. Zapewnią one objęcie usługami opiekuoczymi 92 osoby niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie miasta Zabrze w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r.