Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim

W celu zapewnienia zachowania trwałości 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych (18 opiekunek) utworzonych w ramach projektu „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim” po zakończeniu jego realizacji dnia 31.05.2020, w okresie 2 lat i 5miesięcy tj. od dnia 01.06.2020r do 31.10.2022r. Fundacja Ekspert-Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu, wraz z partnerami „Fundacją Więcej z Życia" z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu. Informuje, że przez 30 miesięcy począwszy od dnia 01.06.2020r. jest gotowa do świadczenia usługi o zakresie zbliżonym do usługi świadczonej w ramach proj. i podobnej jakości, tj. do świadczenia usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych.

Celem projektu jest świadczeniie usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie w/w powiatu.

Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Partnerami projektu Fundacją Więcej z Życia z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu zapewnia 18 miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych na terenie powiatu wągrowieckiego i miasta Poznania

Usługi

Usługi mogą być wykonane według cen komercyjnych zawartych w Cennikach innych aktualnie realizowanych przez Fundację Ekspert-Kujawy projektów na terenie województwa wielkopolskiego tj.:

Każdorazowo w sytuacji wystąpienia zapotrzebowania na usługę będzie zatrudniana kadra do świadczenia usługi opiekuńczej/asystenckiej.

W przypadku zainteresowania możliwością skorzystania z usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Poznania i powiatu wągrowieckiego, zachęcamy do kontaktu:

Z „Fundacją Ekspert-Kujawy":

Tel. 52/357 62 15

Z „Fundacją Więcej z Życia":

Tel. 797 082 080


SERDECZNIE ZAPRASZAMY!