1 styczeń 2019 r. Zapraszamy do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”

„FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY" wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 12 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Radzionków w okresie 01.01.2019r. -31.12.2021r.

Kto może wziąć udział?

Rozpoczynamy rekrutację w projekcie. Do projektu poszukujemy osób:

  1. Zamieszkujących na terenie Śląska.
  2. Niesamodzielnych

Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia się społeczeństwa i niedostateczny poziom zapewnienia usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych. Wsparcie to obejmuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Świadczone będzie w dni powszednie oraz w weekendy i święta, wg indywidualnie ustalonego zakresu wsparcia. Osoby świadczące usługi opiekuńcze otrzymają wsparcie pracowników specjalistycznych, którzy ponadto zapewniać będą odpowiedni standard tych usług.

Zakres usług opiekunczych

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

Dane kontaktowe

Fundacja „EKSPERT-KUJAWY",

ul. Dworcowa 65,

88-100 Inowrocław,

tel: 752 357-62-15.

Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA”,

Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/6,

62-100 Wągrowiec,

tel.: 506-507-193 lub 798-620-488.