Ruszamy ze świadczeniem usług specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego …

01.09.2020

Od 1 września 2020 r. ruszamy ze świadczeniem usług specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego. Na ten moment mamy zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji fizycznej.


Specjalistyczne usługi opiekuńcze będą świadczone w miejscu zamieszkania osoby niesamodzielnej. Będą zawsze dostosowane do rodzaju schorzenia podopiecznego lub jego niepełnosprawności i będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym według wymagań określonych w Rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.

Osoby zainteresowane serdecznie zapraszamy do kontaktu osobistego z pracownikami specjalistycznymi w Centrum Usług Opiekuńczych przy ul. Plebiscytowej 1 w Gliwicach bądź do kontaktu z pracownikami specjalistycznymi pod numerem: 503-737-190 lub 663-128-290.