Aktualności

Specjalistyczne usługi opiekuńcze w projekcie…

02.11.2020r

Projekt przewiduje również realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania Uczestników projektu.

Zachęcamy do skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego …

30.10.2020r

Już dziś skorzystaj bezpłatnie ze sprzętu rehabilitacyjnego wypożyczanego na swoje potrzeby w ramach udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”

Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

15.10.2020r

Lider projektu - „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie.

Wolne miejsca w projekcie zapraszamy ….

22.09.2020r

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług, które oferujemy w ramach projektu tj.: usług opiekuńczych, specjalistycznych, asystenckich oraz wsparcie dla opiekunów faktycznych na terenie miasta Gliwice i powiatu tarnogórskiego zapraszamy do kontaktu.

Usługi opiekuńcze w powiecie tarnogórskim.

21.09.2020r

Zakres usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania obejmuje w szczególności:

  • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych,
  • opiekę higieniczną,
  • zapewnienie kontaktów z otoczeniem

Ruszamy ze świadczeniem usług specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego …

01.09.2020r

Od 1 września 2020r r. ruszamy ze świadczeniem usług specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego. Na ten moment mamy zapotrzebowanie na usługi specjalistyczne w zakresie rehabilitacji fizycznej.

Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

20.08.2020r

Lider projektu - „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie.

Możliwość skorzystania z bezpłatnego wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego w projekcie!

10.08.2020r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.

Zapraszamy do składania ofert …. – już jest na FB

03.08.2020r

Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 3 sierpnia 2020 r. w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę pracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej

Drugie szkolenie w ramach usług sąsiedzkich w projekcie …

27.07.2020r

Dnia 27.07.2020 r. odbyło się drugie szkolenie w ramach usług sąsiedzkich dla kolejnej grupy 5-osobowej. Osoby te przeszły 8-godzinne przygotowanie z zakresu realizacji usługi np. przestrzegania zasad etycznych, zasad współżycia społecznego, dbałości o dobro osoby niesamodzielnej, w tym o jej mienie. Po zakończonym szkoleniu osoby otrzymały zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

Pierwsze szkolenie w ramach usług sąsiedzkich w Gliwicach …

18.07.2020r

Dziś odbyło się pierwsze szkolenie w ramach usług sąsiedzkich, z którego skorzystało 5 osób – Sąsiadów, którzy chcą świadczyć sąsiedzkie usługi opiekuńcze dla swoich bliski sąsiadów.

Zapraszamy do składania ofert …. – już jest na FB

15.06.2020r

Spółdzielnia Socjalna ARKA zaprasza do składania ofert cenowych dotyczących rozeznania rynku z dnia 3 sierpnia 2020 r. w celu ustalenia wysokości wynagrodzenia za godzinę pracy osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie rehabilitacji fizycznej

Zapraszamy do skorzystania z usług sąsiedzkich w projekcie …

01.06.2020r

Partner projektu Fundacja „Więcej z Życia” w ramach zdania 4 „Wsparcie opiekunów faktycznych i usług sąsiedzkich” zaprasza do skorzystania z usług sąsiedzkich. Sąsiedzkie usługi opiekuńcze to rozwiązanie, dzięki któremu osoby niesamodzielne mogą korzystać z pomocy świadczonej przez osoby blisko zamieszkujące.

Wsparcie dla opiekunów faktycznych. Zapraszamy do udziału w projekcie …

20.05.2020r

Lider projektu - „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie.

Zachęcamy do skorzystania ze sprzętu rehabilitacyjnego …

04.05.2020r

W ramach dodatkowego wsparcia dla osób niesamodzielnych, będących uczestnikami projektu, możliwe jest korzystanie z wynajmowanego sprzętu niezbędnego do opieki nad osobami niesamodzielnymi lub sprzętu zwiększającego samodzielność osób oraz zapewniamy naukę obsługi i doradztwo dot. wypożyczonego sprzętu.

Ruszyliśmy z realizacją usług asystenckich u podopiecznych na terenie Gliwic …

20.04.2020r

W miesiącu kwietniu 2020 r. Partner projektu tj. Fundacja „Więcej z Życia” ruszył z realizacją usług asystenckich dla uczestników projektu z terenu miasta Gliwice. Mamy pierwsze osoby do których udali się Asystencki Osobiści Osób Niepełnosprawnych w celu świadczenia usług asystenckich.

Wolne miejsca w projekcie zapraszamy ….

26.03.2020r

„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”.

Ruszyliśmy z realizacją usług asystenckich u podopiecznych na terenie powiatu tarnogórskiego …

12.03.2020r

„SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, MIROSŁAWA LORCZYK, ROBERT LORCZYK wraz z Partnerami tj. Spółdzielnią Socjalną „ARKA” oraz Fundacją „Więcej z Życia” zaprasza do udziału w projekcie pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”.

Pierwsi podopieczni, korzystający z usług opiekuńczych na terenie powiatu tarnogórskiego …

10.02.2020r

Od dziś pierwsze opiekunki ruszyły w teren, aby świadczyć usługi opiekuńcze na terenie powiatu tarnogórskiego. Liczba chętnych osób niesamodzielnych, którzy zgłaszają się do nas i potrzebują pomocy osób trzecich jest bardzo duża.

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

03.02.2020r

Fundacja „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu – Partner odpowiedzialny za realizację zadania 2 „Świadczenie usług asystenckich /opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w ich miejscu zamieszkania” – dotyczy to terenu miasta Gliwice oraz zadania 6 „Świadczenie usług asystenckich /opiekuńczych dla osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych w powiecie tarnogórskim” w projekcie serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie.

Zapraszamy do udziału w projekcie … rekrutacja trwa …

24.01.2020r

Rozeznanie rynku na wynajem lokalu dla pracowników specjalistycznych na terenie powiatu tarnogórskiego … - FB Pani Dorota

13.01.2020r

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

13.01.2020r

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim”:

  • zadanie 3 „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” na teren miasta Gliwic mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych....

Informacje o projekcie … WAŻNE ZMIANY:

18.12.2019r

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” z Gostynia wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie, który przybrał nową nazwę pt. „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie tarnogórskim” oraz rozszerzył się teren realizacji projektu o powiat tarnogórski.

Zapraszamy do udziału w projekcie

20.11.2019r

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” z Gostynia wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”

Realizacja projektu trwa … Zapraszamy!!!

16.10.2019r

Mamy przed sobą do zrealizowania usługi asystenckie, specjalistyczne usługi opiekuńcze, szkolenia i poradnictwo dla opiekunów faktycznych, usługi opiekuńcze sąsiedzkie oraz usługi wspierające usługi opiekuńcze.

Poszukujemy Asystentów osób niepełnosprawnych do współpracy …

25.09.2019r

Fundacja „”WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu, serdecznie zaprasza do składania ofert osoby/firmy, które mają kwalifikacje, aby świadczyć usługi asystenckie. Odbiorcami wsparcia będą osoby z niepełnosprawnościami, w tym w szczególności zaliczone do umiarkowanego lub znacznego stopnia niepełnosprawności.

Zapraszamy do skorzystania ze specjalistycznych usług opiekuńczych …

23.09.2019r

W ramach realizacji projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach” w zadaniu 3 pt. „Wsparcie merytoryczne opiekunów/asystentów i dodatkowe wsparcie osób niesamodzielnych” mamy do zrealizowania miedzy innymi 4.000 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Zapraszamy do udziału w projekcie „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach” ...

18.09.2019r

Spółdzielnia Socjalna „ARKA” z Gostynia wraz z Partnerami „SUKURS” S.C. DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE, M. LORCZYK, R. LORCZYK z Gliwic oraz Fundacją „Więcej z Życia” z Wągrowca serdecznie zaprasza do udziału w projekcie.

INFORMACJE O PROJEKCIE U POPRZEDNIEGO PARTNERA

16.09.2019r

Realizacja projektu „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach” jest prowadzona od 01.01.2019 r. Jednakże wcześniejsze informacje o projekcie można znaleźć na stronie poprzedniego Partnera projektu tj. Fundacji Ekspert – Kujawy z Inowrocławia pod adresem:

www.fundacja.ekspert-kujawy.pl