O nas

O fundacji

Fundacja ma za cel wspieranie osób niepełnosprawnych ruchowo i ich rodzin w procesie ich pełnej integracji ze społeczeństwem rozumianej jako swobodne uczestnictwo w życiu osobistym i publicznym - zawodowym, kulturalnym, sportowym, religijnym, politycznym, uprawianiu turystyki i w każdym innym przejawie aktywności nie stojącej w sprzeczności z prawem - na równi z osobami pełnosprawnymi.

Czym się zajmujemy?

Cele swoje Fundacja realizuje poprzez świadczenie usług opiekuńczych oraz asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Projekty

Ruszamy z projektem „Pogodna jesień Życia w Rybniku”

Pragniemy poinformować, że nasza fundacja „Więcej z Życia” wraz z partnerami „FRES” Fundacja Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej, "PERSONA" OŚRODEK SZKOLENIOWO-DORADCZY, "SUKURS" SPÓŁKA CYWILNA DORADZTWO PODATKOWE I PRAWNE rozpoczyna realizację projektu....

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie Rybnika w okresie 01.12.2020 r. - 31.12.2022r. [Więcej]

"Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”

Fundacja Ekspert Kujawy w partnerstwie z Fundacją„ Więcej z Życia” z siedzibą w Wągrowcu oraz z Fundacją Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej z siedzibą w Poznaniu realizuje projekt pn.: "Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim”.

Celem projektu jest świadczenie usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Poznania i powiatu wągrowieckiego. Projekt odpowiada na narastający problem starzenia się mieszkańców i niedostateczny poziom wsparcia opiekuńczego na terenie w/w powiatu. [Więcej]

„Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”

„SUKURS” spółka cywilna Doradztwo Podatkowe i Prawne w partnerstwie z Fundacją „Więcej z Życia” oraz Fundacją „Ekspert – Kujawy" realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Gliwice w województwie śląskim. Zapewnią one objęcie usługami opiekuńczymi 92 osoby niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu KC teren miasta Gliwice w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. [Więcej]

„Pogodna Jesień Życia. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”

Jolanta Woźnica „PERSONA” Ośrodek Szkoleniowo – Doradczy wraz z Partnerami tj. Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu realizuje projekt pt.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług społecznych, którymi będą: usługi opiekuńcze, asystenckie i specjalistyczne usługi opiekuńcze poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia usług społecznych na terenie miasta Bytomia województwa śląskiego w okresie 01.01.2019 r. – 31.12.2020 r. [Więcej]

„Pogodna Jesień Życia Bytomiu”

Fundacja Ekspert-Kujawy wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu oraz Fundacją Ekspert – Kujawy z siedzibą w Inowrocławiu realizuje projekt pt.: „POGODNA JESIEŃ ŻYCIA. Usługi opiekuńcze w Bytomiu”

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 18 miejscświadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Bytomia w okresie 01.01.2019 r. -31.12.2020 r. [Więcej]

„Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”

„FUNDACJA EKSPERT-KUJAWY" wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizuje projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Radzionkowie”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych/asystenckich poprzez utworzenie 12 miejsc świadczenia środowiskowych usług opiekuńczych (niestacjonarnych) na terenie miasta Radzionków w okresie 01.01.2019r. -31.12.2021r.[Więcej]

„Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”

Spółdzielnia socjalna „PROSPOŁECZNA" oraz "SUKURS" spółka cywilna Doradztwo Podatkowe i Prawne wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizują projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Gliwicach i powiecie gliwickim”.

Celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuńczych poprzez utworzenie 18 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuńczych/asystenckich, których trwałość zostanie zachowana przez min. 2 lata. Zapewnią oni objęcie usługami opiekuńczymi 100 osób niesamodzielnych, zamieszkującym w rozumieniu KC na terenie miasta Gliwice i powiatu gliwickiego, w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. Projekt odpowiada na zdiagnozowany na terenie Śląska problem starzenia [Więcej]

„Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II"

Spółdzielnia socjalna „PROSPOŁECZNA" oraz oraz Fundacja Ekspert – Kujawy” wraz z Fundacją „WIĘCEJ Z ŻYCIA” z siedzibą w Wągrowcu realizują projekt pt.: „Pogodna Jesień Życia w Zabrzu II.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby miejsc świadczenia usług opiekuoczych poprzez utworzenie 35 nowych miejsc świadczenia niestacjonarnych usług opiekuoczych, których trwałośd zostanie zachowana przez min. 2 lata, na terenie miasta Zabrze w województwie śląskim. Zapewnią one objęcie usługami opiekuoczymi 92 osoby niesamodzielne, zamieszkujące w rozumieniu KC na terenie miasta Zabrze w okresie od 01.01.2019 do 31.12.2020 r. [Więcej]

Ogłoszenia

Rozeznanie cenowe

W projekcie „Pogodna Jesień Życia w Poznaniu i powiecie wągrowieckim” współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Fundacja „Więcej z Życia”, z siedzibą w Wągrowcu Osiedle przy Skrzyżowaniu Rzek 1A/4, 62-100 Wągrowiec, tel.506 507 193, email: fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl realizująca projekt w partnerstwie z Fundacją Ekspert- Kujawy w Inowrocławiu oraz z Fundacją Wspierania i Rozwoju Ekonomii Społecznej w Poznaniu zaprasza do składania ofert w celu przeprowadzenia Rozeznania cenowego [Więcej]

Partnerzy

Fundacja Ekspert-Kujawy

Fundacja Wspierania Rozwoju i Ekonomii Społecznej

SUKURS

„PERSONA”
Ośrodek Szkoleniowo

Spółdzielnia socjalna "PROSPOŁECZNA"

Kontakt

Jesteśmy na:


Osiedle Przy Skrzyżowaniu Rzek 1a/6,
62-100 Wągrowiec

Biuro: ul. Klasztorna 2
62-100 Wągrowiec

KRS: 0000411240

REGON: 242854329

NIP: 631-26-44-845

Email: fundacja.wiecej.z.zycia@wp.pl

Tel: 506-507-193

Tel: 797-082-080

SANTANDER:
41 1090 1317 0000 0001 4205 5727